Genel

Mikroekonomi İlkeleri Nelerdir?

Mikroekonomi, bireysel tüketicinin ve firmaların ekonomik kararlarını inceleyen bir ekonomi dalıdır. Mikroekonomi ilkeleri şunlardır: 1) Fiyat ve talep ilişkisi: Fiyatın artışı talebi azaltır, düşmesi ise talebi artırır. 2) Gelir ve tüketim ilişkisi: Gelir arttıkça, tüketimde de artış görülür. 3) Üretim faktörleri: Arazi, emek, sermaye ve girişimcilik faktörleri üretimi etkiler. 4) Fiyatlandırma: Arz ve talep dengesi, fiyatı belirler. Düşük arz, fiyatı artırırken; yüksek arz fiyatı düşürür. 5) Rekabet: Rekabetin olması, fiyatları düşürür ve tüketici lehine sonuçlar doğurur.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi