Genel

Merkezi Yönetim Organları

Merkezi yönetim organları, bir ülkenin uluslararası ilişkilerini düzenleyen ve yürütme gücünü temsil eden kurumlardır. Türkiye’de merkezi yönetim organları arasında cumhurbaşkanı, başbakan, bakanlar kurulu, kamu kurumları ve bürokratik yapı yer alır. Bu organlar, ülkenin günlük yönetim faaliyetlerini yürütür, kararlar alır ve uygular. Merkezi yönetim organları, ülkenin iç ve dış politikasını belirleme, yasal düzenlemeler yapma, kamu hizmetlerini sunma gibi görevleri yerine getirir.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi