Genel

Merkez ofisi

“Merkez ofisi”, bir şirketin veya kuruluşun yönetim merkezi olarak kullanılan yerdir. Bu ofis genellikle şirketin stratejik kararlarının alındığı, yönetim ve idari işlemlerin yürütüldüğü bir birimdir. İşletme faaliyetlerini planlama, organizasyon, kontrol etme ve koordine etme gibi görevler merkez ofis tarafından gerçekleştirilir. Ayrıca bu ofis, şirketin diğer şubeleri veya tesisleriyle iletişimi ve koordinasyonu sağlar. Merkez ofisi genellikle büyük şehirlerde bulunur ve şirketin anahtar personelinin çalıştığı bir yerdir.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi