Genel

Merkez Departmanı

“Merkez Departmanı”, bir şirketin veya kuruluşun merkezi işlerini yöneten, organizasyonun tüm departmanlarıyla koordinasyonu sağlayan bir birimdir. Merkez Departmanı, stratejik planlama, finansal yönetim, insan kaynakları, pazarlama ve iletişim gibi önemli işlevleri yerine getirir. Ayrıca, şirket politikalarının oluşturulması, uygulanması ve denetimi gibi sorumluluklar da Merkez Departmanı tarafından yerine getirilir. Amacı, şirketin etkin ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak ve şirketin hedeflerine ulaşmasını desteklemektir.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi