Genel

Merkez Bina

“Merkez Bina”, bir kurumun veya şirketin ana binasıdır. Genellikle yönetim, idari ve operasyonel faaliyetlerin yapıldığı bir mekandır. Merkez binada genellikle yöneticiler, çalışanlar ve diğer personel bulunur. Şirketin veya kurumun stratejileri belirlenir, kararlar alınır ve koordinasyon sağlanır. Ayrıca, müşteri ilişkileri ve dış ilişkiler de merkez binada yönetilir. Merkez bina, kurumsal kimliği yansıtan bir yapıdır ve içindeki departmanlar arasındaki iletişimi kolaylaştırmak için tasarlanmıştır.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi