Genel

Mantıksızlık

Mantıksızlık, akılcı ve doğru düşünceye aykırı olan durumları ya da düşünceleri ifade eder. Bir olayın, bir söylemin veya bir kararın mantıksal temellere dayanmaması ya da akıl çerçevesinde izah edilememesi mantıksızlık olarak değerlendirilebilir. Mantıksızlık, düşünce süreçlerinin sağlıklı işlememesi veya yanlış bilgiye dayalı olması sonucunda ortaya çıkabilir.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi