Genel

Maliye Politikalarının Gelir Dağılımına Etkisi

Maliye politikaları, bir ülkede gelir dağılımını etkileyen önemli faktörlerden biridir. Vergi politikaları, kamu harcamaları ve bütçe politikaları gibi maliye politikaları, toplumdaki gelir eşitsizliklerini azaltabilir veya artırabilir. Örneğin, vergi politikaları yoluyla daha yüksek gelirli kesimlerin daha fazla vergi ödemesi sağlanarak gelir dağılımında adalet sağlanabilir. Aynı şekilde, sosyal harcamalar ve transfer ödemeleriyle de gelir dağılımı dengelenirken, zayıf kesimlerin refah düzeyi artırılabilir. Dolayısıyla, maliye politikaları gelir dağılımı üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi