Genel

Makroekonomik istikrar nasıl sağlanır?

Makroekonomik istikrar, ekonomik büyüme, enflasyon ve işsizlik gibi makroekonomik göstergelerin dengede tutulmasıyla sağlanır. Bunun için para politikası, maliye politikası ve ekonomik yapısal reformlar önemlidir. Etkili para politikasıyla fiyat istikrarı sağlanırken, maliye politikasıyla bütçe açığı ve borç seviyeleri kontrol altında tutulur. Ekonomik yapısal reformlar ise rekabeti artırarak, verimliliği yükselterek ve iş gücü piyasalarını iyileştirerek istikrarı destekler.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi