Genel

Makroekonomik dengesizlikler ve krizler

Makroekonomik dengesizlikler, bir ekonomide dış ticaret açığı, yüksek enflasyon, yüksek işsizlik gibi sorunların meydana gelmesidir. Kriz ise ekonomide ani ve genellikle şiddetli bir kötüleşme durumudur. Dengesizlikler ve krizler, yanlış ekonomik politikalar, küresel ekonomik dalgalanmalar ya da doğal afetler gibi faktörlerden etkilenebilir. Bu durumlar ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyerek, insanların gelirlerinde azalmalara, şirketlerin iflas etmesine, işsizlik artışına neden olabilir. Bu nedenle ekonomik istikrarı sağlamak için doğru ve etkili politikaların uygulanması önemlidir.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi