Genel

Makroekonomide enflasyonun etkileri

Enflasyon, genel olarak mal ve hizmetlerin fiyatlarında sürekli bir artış olarak tanımlanır. Makroekonomide enflasyonun birçok etkisi vardır. Öncelikle, enflasyon, satın alma gücünün azalmasına neden olur. İnsanlar daha az mal ve hizmet satın alabilirler. Ayrıca, enflasyon, tasarrufların değerini azaltır ve insanları birikim yapmaktan caydırır. Şirketler için ise enflasyon, maliyetleri artırır ve kar marjlarını azaltır. Enflasyon, aynı zamanda ihracatı da etkileyebilir. Yüksek enflasyonlu bir ülkenin mal ve hizmetleri yabancı pazarlarda daha pahalı hale gelir ve rekabet gücü azalır. Bunlar enflasyonun makroekonomideki bazı etkileridir.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi