Genel

Literatür Taraması

Literatür taraması, belirli bir konu hakkında yayınlanmış makale, kitap, tez gibi kaynakları tarayarak ilgili bilgileri derlemeyi ve değerlendirmeyi amaçlayan bir araştırma yöntemidir. Bu yöntem, bilimsel çalışmalarda güncel bilgilere ulaşmayı sağlar ve araştırmacıya mevcut bilginin eksikliklerini tespit etme imkanı sunar. Literatür taraması, yeni bir araştırmanın temelini oluşturur ve genellikle araştırmaya yönelik hipotezlerin geliştirilmesinde de kullanılır.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi