Genel

Kontrol düzeyini belirleme

“Kontrol düzeyini belirleme”, bir iş veya sürecin sahip olduğu kontrol yeteneğinin seviyesini belirlemeyi ifade eder. Bu, bir sürecin ne kadar düzenli ve hatasız bir şekilde işlediğini veya bir işin ne kadar etkili bir şekilde yapıldığını anlamak için kullanılır. Kontrol düzeyini belirlerken genellikle belirli hedeflere ulaşılmasını sağlamak için gerekli olan kontroller ve denetimler değerlendirilir. Bu değerlendirme, işletmelerin kaliteyi artırmak, verimliliği artırmak ve hata oranını azaltmak gibi önemli amaçlarına ulaşmalarına olanak tanır.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi