Genel

Kınama: Hoşgörüsüzlüğe Karşı

“Kınama: Hoşgörüsüzlüğe Karşı”, insanların farklılıkları kabul edememe, önyargılar ve ayrımcılık gibi hoşgörüsüzlük davranışlarına karşı bir tepki olarak ortaya çıkmış bir harekettir. Amacı, insanları farklılıklara saygı duymaya, hoşgörüyü yaymaya ve birlikte yaşama kültürünü geliştirmeye teşvik etmektir. Bu kapsamda çeşitli etkinlikler, kampanyalar ve sosyal medya paylaşımları gibi araçlar kullanılarak hoşgörüsüz davranışlara dikkat çekilir ve insanları bilinçlendirir.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi