Genel

Kesin Sonuçlar

“Kesin Sonuçlar”, bir olayın veya durumun net, belirgin ve tartışmasız sonuçlarının olduğunu ifade eder. Kesin sonuçlar, genellikle çeşitli deneyler, araştırmalar veya testler yoluyla elde edilen verilere dayanır ve objektif olarak doğru kabul edilir. Kesin sonuçlar, belirsizlikleri ve spekülasyonları ortadan kaldırarak gerçekleri açıkça ortaya koyar. Örnek cümle: Matematikteki bir denklemi çözdükten sonra, kesin sonuçlara ulaşabilir ve doğru cevabı bulabilirsiniz.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi