Genel

Kesin kanıt

“Kesin kanıt”, bir iddianın doğruluğunu veya yanlışlığını ispatlayan somut ve güvenilir delillerdir. Kesin kanıt, herhangi bir şüphe veya belirsizlik bırakmayacak şekilde, mantık kurallarına ve objektif verilere dayanarak sunulur. Bu kanıtlar genellikle gözlemler, deneysel sonuçlar, belgeler ve yetkililer tarafından yapılan açıklamalar gibi somut delillerdir. Kesin kanıtlar, bir olayın gerçekleştiğine veya bir iddianın doğruluğuna dair kesin bir inanç sağlar.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi