Genel

Kentsel dönüşüm projeleri

Kentsel dönüşüm projeleri, mevcut kentsel alanların iyileştirilmesi ve güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışmalardır. Bu projeler, fiziksel, sosyal ve ekonomik açıdan yaşanabilir bir ortamın oluşturulmasını hedefler. Binaların yenilenmesi, çevre düzenlemeleri, altyapı iyileştirmeleri gibi adımlarla kentlerin daha modern ve güvenli hale getirilmesi amaçlanır. Ayrıca, afet riskine karşı dayanıklı yapılar inşa edilerek vatandaşların güvenli bir şekilde yaşaması sağlanır. Kentsel dönüşüm projeleri, kentlerin gelişimine katkıda bulunurken, vatandaşların yaşam kalitesini arttırır.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi