Genel

Kendi kendine öğrenmek

“Kendi kendine öğrenmek”, bireylerin kendi başlarına bilgi edinme ve yeteneklerini geliştirme sürecidir. Bu süreçte bireyler, kaynaklardan yararlanarak araştırma yapar, deneyimler kazanır ve pratik yapar. Kendi kendine öğrenmek, öz-güdülenme, sorumluluk alma ve öz-disiplin gibi becerilerin gelişimine yardımcı olur.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi