Genel

Kaynak kullanımı

Kaynak kullanımı, bir çalışma veya yazıda kullanılan bilgilerin, verilerin, kaynakların doğru bir şekilde belirtilmesi ve referans gösterilmesidir. Kaynak kullanımı, bilimsel etik kurallarına uygun şekilde yapıldığında, nitelikli ve güvenilir bir çalışmanın temelini oluşturur. Özellikle akademik yazılar ve araştırmalarda kaynak kullanımı, alıntıların düzgün yapıldığı, doğru referansların verildiği ve bilgilerin izlenebilir bir biçimde sunulduğu şekilde gerçekleştirilmelidir.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi