Genel

Karar mercii ve adil yargılanma hakkı ilişkisi

Karar mercii, adalet sisteminin bir parçası olup, yargılama sürecinde hüküm verme yetkisine sahip kurumlardan biridir. Adil yargılanma hakkı ise bireylerin yargılanma süreçlerinde hakkaniyet ilkesine uygun bir şekilde savunma yapabilme, delilleri sunabilme ve tarafsız bir mahkeme tarafından hüküm verilme hakkını ifade eder. Karar mercii, adil yargılanma hakkının güvence altına alınmasını sağlamakla görevlidir. Bu çerçevede, karar merciinin objektif ve tarafsız bir şekilde işleyişini sürdürmesi adil yargılanma hakkının korunması için önemlidir.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi