Genel

Kamu Yönetimi ve Kamu Politikaları

Kamu yönetimi, devletin işleyişini düzenleyen ve toplumun ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan bir disiplindir. Kamu politikaları ise hükümetin belirlediği hedeflere ulaşmak için uyguladığı stratejilerdir. Bu politikalar, kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılmasını sağlamak, sosyal adaleti ve kamu hizmetlerini iyileştirmek gibi amaçlar taşır. Kamu yönetimi ve politikaları, toplumun refahını artırmak ve devletin sorumluluklarını yerine getirmek için önemli bir rol oynar.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi