Genel

Kamu Yönetimi ve Kamu Hizmeti Kalitesi

“Kamu yönetimi, devletin kamu hizmeti sunarken kullanılan yöntemlerin düzenlenmesi ve denetlenmesini sağlayan bir disiplindir. Kamu hizmeti kalitesi ise devletin sunduğu hizmetlerin müşteri memnuniyeti, etkinlik, verimlilik ve adalet gibi kriterlere göre değerlendirilmesidir. Kamu yönetimi ve kamu hizmeti kalitesi, toplumun ihtiyaçlarına uygun hizmet sunumunu sağlayarak, kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılmasını hedefler.”

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi