Genel

Kamu Pozisyonu

“Kamu Pozisyonu”, devletin çalışma alanında istihdam edilen kişilerin görev ve sorumluluklarını ifade eden bir terimdir. Kamu pozisyonları, devletin çeşitli kurumları ve birimlerinde, farklı meslek gruplarına ait işlerin yerine getirilmesi için açılan görevlerdir. Bu pozisyonlar, memurluk, öğretmenlik, sağlık personeli, polislik gibi çeşitli alanlarda bulunabilir. Kamu pozisyonları, halkın hizmetine sunulan devlet hizmetlerinin düzenli ve etkin bir şekilde yürütülmesini amaçlar.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi