Genel

Kamu kurumları

“Kamu kurumları”, devletin çeşitli hizmetleri yürütmek ve vatandaşlara hizmet sunmak amacıyla kurduğu kuruluşlardır. Bu kurumlar, sağlık, eğitim, güvenlik, adalet, ulaşım gibi birçok alanda görev yapar. Örnek olarak, bakanlıklar, belediyeler, kamu hastaneleri, polis ve jandarma gibi kurumlar kamu kurumlarına örnek gösterilebilir. Bu kurumlara ait görevler ve yetkiler, devletin belirlediği kanunlar ve yönetmeliklerle düzenlenir. Amaçları ise vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak, kamu düzenini sağlamak ve toplumu yönetmektir.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi