Genel

Kamu Kuruluşu

“Kamu Kuruluşu”, devlet tarafından kurulan ve kamusal hizmetler sunan bir kurumdur. Kamu kuruluşları, ülkedeki vatandaşlara sağlık hizmeti, eğitim, adalet, ulaşım gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak için faaliyet gösterir. Kamu kuruluşları genellikle devletin mülkiyetinde ve yönetiminde olup, kamu yararını gözetirler. Kamu kuruluşlarının amacı, halkın refahını artırmak ve kamuya fayda sağlamaktır. Bunlar arasında belediyeler, üniversiteler, hastaneler, mahkemeler ve diğer devlet kurumları bulunmaktadır.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi