Genel

Kamu Gücü

“Kamu Gücü” devletin, hukuki yetkileri ve kaynaklarıyla toplum üzerindeki kontrol ve düzeni sağlayabilme gücüdür. Bu güç, devletin yürütme, yasama ve yargı organlarıyla kullanılır. Devletin bu gücü, toplumun refahını koruma, düzeni sağlama ve kamu yararını gözetme amacıyla kullanılır. Kamu gücü, vatandaşların haklarını koruma, suçları önleme ve adaleti temin etme gibi önemli görevleri yerine getirir. Devletin kamusal yetkileri ve kaynakları, kamu gücünü oluşturur.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi