Genel

Kadın ve Toplum

“Kadın ve Toplum”, Türk kadınının toplum içindeki konumunu ve haklarını değerlendiren bir kavramdır. Kadınların eşit haklara sahip oldukları, eğitim, iş hayatı, siyaset ve toplumun diğer alanlarında önemli roller üstlenebildikleri vurgulanır. Kadınların toplum ve aile içinde etkin olmaları, karar süreçlerinde yer almaları, ekonomik özgürlüklerini elde etmeleri hedeflenir. Kadın ve Toplum kavramı, kadın hakları mücadelesinin bir parçasıdır ve Türkiye’de de gelişimi ve uygulaması önemli bir konudur.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi