Genel

Kadın Şiddeti

“Kadın Şiddeti”, kadınlara cinsiyetleri sebebiyle uygulanan her türlü fiziksel, psikolojik ve cinsel şiddetin genel adıdır. Bu şiddet, kadınların yaşam hakkına, sağlığına ve onuruna yönelik bir ihlaldir. Kadınların günlük hayatta maruz kaldığı şiddetin sebepleri arasında ataerkil toplumsal yapı, eşitsizlik, ayrımcılık gibi faktörler yer alır. Kadın şiddetiyle mücadele etmek, toplumsal duyarlılık, eğitim, hukuki düzenlemeler ve bilinçlendirme çalışmaları gerektirir. Kadın şiddetinin önlenmesi, kadınların eşit haklara sahip olduğu adil ve güvenli bir toplumun oluşturulmasıyla mümkündür.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi