Genel

İşyerinde Motivasyon

İşyerinde motivasyon, çalışanların işlerine daha motive olmalarını sağlamak için kullanılan yöntemlerin tümüdür. Motive çalışanlar, daha yüksek bir iş performansı sergileyerek daha iyi sonuçlar elde ederler. İşyerinde motivasyonu artırmak için, çalışanların başarılarını tanımak, ödüllendirmek, takdir etmek, onları motive eden bir çalışma ortamı sağlamak ve işle ilgili hedefler belirlemek önemlidir. Bunlar, çalışanların işe olan bağlılığını ve tatminini artırırken, motivasyonlarını da yükseltir. İşyerinde motivasyon, hem bireysel hem de kurumsal başarıyı destekler.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi