Genel

İşyerinde İş İlişkileri

İşyerinde iş ilişkileri, işveren ve çalışanların bir arada çalışırken kurdukları ilişkileri ifade eder. Bu ilişkilerde, çalışanların hak ve sorumlulukları olduğu gibi, işverenin de çalışanlara karşı sorumlulukları vardır. İyi bir iş ilişkisi, karşılıklı güven, saygı ve iletişim üzerine kurulmalıdır. Çalışanların adaletli davranılmasını bekleyebilmeleri, işverenin de çalışanlarına destek sağlaması önemlidir. İşyerinde iyi bir iş ilişkisi, motivasyonu artırır, verimliliği yükseltir ve işyerindeki huzuru sağlar. Bu nedenle işveren ve çalışanlar, iş ilişkilerine önem vermelidirler.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi