Genel

İşyerinde İş Güvenliği

İşyerinde iş güvenliği, çalışanların sağlık ve güvenliklerini korumak amacıyla alınan tedbirlerin tümüdür. İşyerlerinde tehlikeli durumların önlenmesi, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının azaltılması iş güvenliğinin temel hedefidir. İş güvenliği önlemleri arasında acil durum planları, yangın önlemleri, iş ekipmanlarının güvenli kullanımı ve çalışanların eğitimi gibi unsurlar yer alır. İşyerinde iş güvenliği sağlanarak çalışanların sağlıklı ve güvende bir şekilde çalışması amaçlanır.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi