Genel

İşyeri Ortamı

İşyeri ortamı, çalışanların bir arada çalıştığı ve üretim faaliyetlerinin gerçekleştirildiği yerdir. İş arkadaşları, yöneticiler ve çalışanlar bir arada çalışarak belirli hedeflere ulaşmak için çaba gösterirler. İş yerinde çalışma saatleri, kurallar ve iş disiplini gibi unsurlar önemlidir. İş yerinde iletişim, işbirliği ve takım çalışması gibi değerler geliştirilir. Ayrıca, işyerinde çalışanların güvenlikleri ve sağlıkları da önemsenir. İyi bir işyeri ortamı, çalışanların motivasyonunu artırır ve verimliliği yükseltir.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi