Genel

İşyeri atmosferi

İşyeri atmosferi, çalışma ortamında hissedilen enerji, ilişkiler, duygusal hava ve genel havayı ifade eder. İnsanların birlikte çalıştığı ortamda oluşan atmosfer, çalışanların motivasyonunu etkiler. Eğer işyeri atmosferi pozitif ise çalışanlar daha mutlu, verimli ve memnun olurlar. Tersine, negatif bir işyeri atmosferi stres, gerginlik ve düşük motivasyon gibi sorunlara yol açabilir. İyi bir işyeri atmosferi için ise takım ruhu, iletişim, ödüllendirme ve işten keyif alma gibi faktörler önemlidir.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi