Genel

İşverenin Disiplin ve İdari Cezaları

İşverenler, çalışanların davranışlarına uygun olmayan durumlarla karşılaştığında, disiplin ve idari cezalar uygulayabilirler. Bu cezalar, işçi disiplin yönetmeliğinde belirtilmiştir ve işverenler tarafından işçinin hatasına ve çalışma kurallarına uymamalarına bağlı olarak verilir. Örnek olarak, uyarı, kınama, maaş kesintisi gibi disiplin cezaları verilebilir. Ayrıca, işçilere idari cezalar da uygulanabilir, örneğin işten çıkarma, geçici işten çıkarma gibi. Ancak cezaların iş kanunu hükümlerine uygun olması gerekmektedir.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi