Genel

İstihbarat ve Güvenlik Birimi

İstihbarat ve Güvenlik Birimi, devletin güvenliği ve iç istihbarat faaliyetlerini yürütmekle sorumlu olan bir kurumdur. Bu birim, diğer devletlerin faaliyetlerini izleme, terör veya suç örgütleriyle mücadele, iç güvenliğin sağlanması gibi konularda çalışmalar yapar. Böylece toplumun huzur ve güvenliği korunur. İstihbarat ve Güvenlik Birimi, gerekli bilgi ve verileri toplar, analiz eder ve ilgili birimlere aktarır. Ayrıca, gizli operasyonlar gerçekleştirip, istihbari bilgilere dayanarak önleyici tedbirler alır.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi