Genel

İsteklerimize Uymuyor

Bu ifade, bir şeyin veya bir kişinin isteklerimize uygun olmadığını ifade etmek için kullanılır. İsteklerimizle örtüşmeyen bir durumu belirtmek veya taleplerimize yanıt alamamak durumunda bu ifade kullanılabilir.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi