Genel

İşsizlik ve makroekonomi

İşsizlik, bir ülkedeki iş gücünün bir kısmının istihdam edilememesi durumudur. Makroekonomide işsizlik, ekonominin durumu ve büyüme potansiyeli hakkında önemli bir göstergedir. İşsizlik oranı, aktif iş arayanların toplam işgücüne oranı şeklinde hesaplanır. Yüksek işsizlik oranı, ekonomik durgunluğun bir işareti olabilir ve ülkenin makroekonomik politikalarının etkinliğini yansıtabilir. Makroekonomi politikalarıyla işsizlik oranını düşürmek ve ekonomik büyümeyi teşvik etmek hedeflenir. İşsizlik oranının düşürülmesi, kişi başına gelirin artması, tüketim ve yatırımların artması gibi olumlu etkileri vardır. Ancak işsizlik, ekonomik koşulların karmaşıklığından dolayı tamamen ortadan kaldırılamayabilir.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi