Genel

İşletme İktisadı

İşletme iktisadı, işletmelerin ekonomik faaliyetlerini inceleyen bir iktisat dalıdır. İşletmelerin kar elde etme, yatırım yapma, fiyat belirleme gibi ekonomik kararlarını ele alır. Üretim faktörlerinin nasıl kullanılacağı, kaynakların nasıl tahsis edileceği gibi konuları inceler. İşletmelerin satış stratejilerini, rekabet ortamlarını ve pazarlama faaliyetlerini analiz eder. Ayrıca işletmelerin talep ve arz modellerini, maliyet analizlerini ve finansal yönetimlerini ele alır. İşletmelerin bütçe planlaması, kârlılık analizi ve risk yönetimini de kapsar. Bu şekilde işletmelerin ekonomik hedeflerini gerçekleştirmelerine yardımcı olur.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi