Genel

İşletme Hukuku ve Ticaret Hukuku

İşletme Hukuku, işletmelerin kuruluşu, yönetimi, faaliyetleri ve sonlandırılmasıyla ilgili hukuki düzenlemeleri içeren bir hukuk dalıdır. İşçi- işveren ilişkileri, sözleşmeler, ticaret şirketleri ve ticaret unvanları gibi konuları kapsar. Ticaret Hukuku ise ticari işlemleri düzenleyen hukuk dalıdır. Ticari işletmelerin kuruluş, işleyiş, sorumluluk gibi konuları düzenler. Ticari sözleşmeler, ticari defterler, tacirlerin sorumlulukları gibi konular bu hukuk dalının kapsamına girer. İşletme Hukuku ve Ticaret Hukuku, iş hayatında ortaya çıkan hukuki sorunlarla ilgilenir ve ticari ilişkilerin yasal düzene uygun olarak yürütülmesini sağlamaya yönelik hukuki normlar ve kurallar içerir.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi