Genel

İşletme Finansmanı ve Kaynak Yönetimi

İşletme Finansmanı ve Kaynak Yönetimi, bir işletmenin finansal kaynaklarını etkili bir şekilde yönetmesine yardımcı olan bir kavramdır. Bu kapsamda, işletme finansmanının temel prensipleri, maliyetlerin kontrolü, yatırım değerlendirmesi ve finansal kararlar gibi konular değerlendirilir. İşletme finansmanı, işletmenin yatırım ve faaliyetlerini finanse etmek için gerekli olan kaynakların elde edilmesi, kullanılması ve idaresi ile ilgilenir. Kaynak yönetimi ise, işletmenin mevcut kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak karlılık ve sürdürülebilirlik sağlama amaçlarını kapsar.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi