Genel

İşletme Aşamaları Nelerdir?

İşletme aşamaları arasında kuruluş, büyüme, olgunlaşma ve gerileme yer alır. Kuruluş aşamasında iş fikri geliştirilir, planlama yapılır ve işletme kaynakları oluşturulur. Büyüme aşamasında pazarlama çalışmaları artar, müşteri tabanı genişler ve gelirler artar. Olgunlaşma aşamasında işletme istikrarlı bir duruma ulaşır ve kârlılık sağlanır. Gerileme aşamasında ise işletme yavaş yavaş pazarda etkinliğini kaybeder, gelirler düşer ve işletme faaliyetlerini sürdürme güçlükleri yaşar.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi