Genel

İş Yerinde Ana Ofis

İş yerinde ana ofis, bir şirketin yönetim, idare ve stratejik kararlarının alındığı merkezi bir mekandır. Bu ofis genellikle şirketin yönetici kadrosunu barındırır ve şirketin tüm faaliyetlerini koordine eder. Ana ofis, şirket politikalarının belirlendiği, stratejik planların yapıldığı ve genel yönetim kararlarının alındığı bir çalışma alanıdır. Ana ofis ayrıca şirketin diğer şubeleri ve departmanları ile iletişimi ve koordinasyonunu sağlar.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi