Genel

İş ve Kariyer Tezleri

“İş ve Kariyer Tezleri” başlığı altında yapılacak olan çalışmalar, iş dünyasında meydana gelen değişimleri ve kariyer yönetimi konularını ele almaktadır. Tezler, iş ve kariyer alanında yeni yaklaşımları, trendleri, sorunları, çözüm önerilerini araştırarak bulgular sunmayı amaçlamaktadır. İş ve kariyer tezleri, öğrencilere iş dünyasında karşılaşabilecekleri sorunlarla ilgili bilgi ve deneyim kazandırmayı hedeflemektedir. Bu tezler, işletme, insan kaynakları yönetimi, psikoloji, sosyoloji ve benzeri disiplinlerde yapılabilir.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi