Genel

İş Sürekliliği

İş sürekliliği, şirketlerin olağan dışı durumlarda operasyonlarını devam ettirebilme kabiliyetidir. Bu durumlar doğal afetler, salgın hastalıklar, siber saldırılar, yangınlar gibi beklenmedik olayları içerebilir. İş sürekliliği planlanarak, şirketlerin bu tür olaylarda etkilenme ve zarar görmeleri en aza indirgenmektedir. Planlar acil durum eylemlerinden, müşteri iletişiminden, sistem yedeklemelerine kadar birçok adımı içerir ve işin sürekliliğini sağlamak için önemli bir koordinasyon gerektirir.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi