Genel

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş sağlığı ve güvenliği, çalışanların işyerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmasını sağlamayı amaçlayan hükümler bütünüdür. Bu kapsamda, işyerlerindeki risklerin tespit edilmesi, önlenmesi ve azaltılması için gerekli tedbirler alınır. İş kazaları ve meslek hastalıklarının önüne geçmek, çalışanların sağlığını korumak ve iş güvenliğini sağlamak bu kavramın temel hedefleridir. İş sağlığı ve güvenliği, işveren ve çalışanlar arasında işbirliği ve sorumluluk paylaşımını gerektirir.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi