Genel

İş Parkı İşletme Modelleri ve Stratejileri

İş Parkı İşletme Modelleri ve Stratejileri, iş parklarının nasıl yönetileceği ve işletileceği konusunda çeşitli yaklaşımları içeren bir kavramdır. İş parkı yönetimi için yaygın olarak kullanılan modeller; tek kiracı modeli, çok kiracı modeli ve karma modeldir. Tek kiracı modelinde bir işletme, tüm iş parkını kiralayarak tek başına yönetir. Çok kiracı modelinde ise iş parkı, farklı kiracılara kiralanarak yönetilir. Karma model ise tek kiracı ve çok kiracı modelinin bir kombinasyonudur. İş parkı işletme stratejileri ise pazarlama planlaması, kiracı ilişkileri yönetimi, boşluk yönetimi gibi faaliyetleri içerir.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi