Genel

İş Ortamı

İş ortamı, bir iş yerinde çalışanların bir araya geldiği ve çalışma faaliyetlerini yürüttüğü bir alanı ifade eder. İş ortamında iletişim, işbirliği ve verimlilik önemlidir. İş ortamı, çalışanların bilgi ve becerilerini geliştirdikleri, görevlerini yerine getirdikleri ve hedeflere ulaşmak için birlikte çalıştıkları bir yerdir. İş ortamında iş arkadaşları arasındaki ilişkilerin iyi olması, çalışanların motive olmasını sağlar ve başarıyı artırır.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi