Genel

İş Noktası

İş Noktası, iş yerlerindeki verimlilik ve organizasyonun artırılması amacıyla kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem, iş süreçlerinin daha akılcı bir şekilde tasarlanmasını, iş yerindeki kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlar. İş Noktası, işlerin nasıl yapılacağına, kimin ne yapacağına, hangi kaynakların kullanılacağına ilişkin ayrıntılı bir planlama yapılmasını gerektirir. Başarıyla uygulandığında iş yerinde verimlilik ve kalite artar, maliyetler düşer ve çalışan memnuniyeti artırılır.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi