Genel

İş mekanı

“İş mekanı”, bir bireyin çalışma faaliyetlerini yerine getirdiği, genellikle bir işyeri veya ofis olarak adlandırılan bir fiziksel alandır. Bu mekan, çalışanlarının işlerini yapabilmesi için gerekli tüm ekipmanlara ve kaynaklara sahip olmalıdır. Çalışanlar, iş mekanında görevlerini yerine getirirken, iş arkadaşlarıyla iletişim kurar, işbirliği yapar ve organize olurlar. İş mekanı, verimli çalışma ortamını sağlamak için ergonomi, konfor ve güvenlik açılarından da önem taşır.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi