Genel

İş Mahkemesinde Mobbing Davası Nasıl Açılır?

İş mahkemelerinde mobbing davası açmak için öncelikle kişinin mobbinge maruz kaldığı durumların kanıtlanması gerekmektedir. Mobbingin varlığını ispatlamak için tanık ifadeleri, yazılı deliller veya belgeler kullanılabilir. Dava, ilgili kişinin çalıştığı iş yerinin bulunduğu yerdeki iş mahkemesine başvurarak açılır. Davacı, dava dilekçesinde mobbinge maruz kaldığını, bu nedenle mağdur olduğunu ve maddi-manevi tazminat talep ettiğini belirtmelidir. Mahkeme sürecinde tarafların ifadeleri alınır, deliller değerlendirilir ve sonunda mahkeme kararı verilir.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi