Genel

İş Mahkemesinde Kıdem Tazminatı Davası Açma Şartları

İş mahkemesinde kıdem tazminatı davası açma şartları şunlardır: İşçinin en az bir yıl süreyle aynı işverene bağlı olarak çalışmış olması, işçinin haklı nedenle derhal fesih hakkını kullanmış olması ya da işçinin haksız fesih nedeniyle işten çıkarılmış olması gerekmektedir. İşçinin işverene yazılı şekilde başvuruda bulunarak kıdem tazminatını talep etmesi ve işverenin bu talebi reddetmesi halinde dava açılabilir. Davanın açılabilmesi için işçinin işten çıkarılmasından itibaren 1 yıl içinde dava açması gerekmektedir. Davanın açılacağı yer, işçinin son işvereninin Türkiye’deki merkezi veya işyerine bağlı mahkemelerdir.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi